RECONOS KY TARJOUS

Asiakastyytyväisyystutkimus

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN TUTKIMINENKO KALLISTA?

Olemme kehittäneet Meena K. Oy:n kanssa erityisesti pk-yritykselle sopivan asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa selvitetään asiakastyytyväisyyttänne ja erityisesti asiakkaidenne mielipidettä tiloistanne ja niiden merkityksestä asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta liiketoimintanne menestymiseen.

– Tutkimus on nopeasti toteutettava, selkeän raportin avulla helposti tulkittava ja hinnaltaan edullinen.

Asiakkaat vastaavat n. 20 väittämään, joista puolet selvittää liiketoimintanne kilpailukykyä yleisesti ja puolet tilojenne antamaa mielikuvaa.

Tutkimus selvittää mm:

  • tärkeimmät valintakriteerit heidän valitessaan…
  • kuka on keskeisin kilpailijanne (päätavarantoimittaja tai sellaiseksi pyrkivä…?)
  • suositteleeko asiakkaanne yritystänne…
  • mikä on tärkein yritys- tai palvelukuvan elementti / kilpailuvaltti
  • entä toinen kilpailuvaltti?
  • millaisen kuvan yrityksenne tilat antavat yrityksestänne yleisesti
  • tukevatko yrityksenne tilat liiketoimintanne keskeistä kilpailuvalttia
  • millainen työnantajakuva asiakkaalle välittyy
  • miten asiakastapaamisiin tarkoitetut tilat toimivat
  • mitä parannuksia / kehittämisehdotuksia tilojen suhteen asiakkaillanne on

Tutkimus toteutetaan sähköpostikyselynä. Raportti tehdään paperilla, pdf:nä ja powerpoint-esityksenä.

Hinta sisältää lomakkeen teon, sähköpostien lähetyksen, raportoinnin ja tulosten esittelyn. Teiltä tarvitsemme kohderyhmäksi haluamienne asiakkaiden sähköpostiosoitteet. Toimitusaika on yksi viikko osoitteiden saapumisesta. Kohderyhmän suuruudella ei ole merkitystä.

 

Kaikki tämä hintaan 950,-. Hintaan lisätään alv 24%.

Reconos Ky:n nettisivuilta www.reconos.fi, kohdasta asiakastyytyväisyystutkimukset, löydät malliraportin tutkimuksista. Lomakkeen räätälöimme aina asiakkaamme tarpeen mukaan.

 

Terveisin
Kari Ehari
Toimitusjohtaja
Reconos Ky