Lähtökohtana toimiva pohjaratkaisu, kalusteiden oikea sijoittelu

with Ei kommentteja

Sisustuksen elementit ovat moninaiset ja monitasoiset. Onnistunut sisustus lähtee onnistuneesta tilaratkaisusta ja päätyy arvoista, elämäntavasta, muistoista jne. kertoviin design- ja koriste-esineisiin. Siihen väliin mahtuukin laaja kirjo erilaisia asioista.

Voimme olla mukana jossain osassa tai tehdä hyvinkin tarkan kokonaisuunnitelman, ihan asiakkaan tarpeen mukaan.

Sisustuksen suunnittelu »

 

Kodin kuuluu olla asukkaidensa näköinen

with Ei kommentteja

Kodin kuuluu olla asukkaidensa näköinen

Tila- ja sisustussuunnittelu | Meena K.Suunnittelun lähtökohtana ovat aina teidän haaveenne, toiveenne ja tarpeenne!

Oikeassa elämässä pelkkä kodin kaunis ulkonäkö ei riitä vaan kodin tilojen ja ratkaisujen pitää myös toimia tavallisessa arjessa. Pitkä kokemus on tuonut meille viisauden kiinnittää huomiota erityisesti myös sisustuksen toimivuuteen.

  • Haluamme siis auttaa sinua ja perhettäsi toteuttamaan haaveenne niin, että ratkaisut ovat myös toimivia.
  • Saatte palvelua haluamassane laajuudessa, lähtien parin tunnin keskustelusta tai sparrauksesta yksityiskohtaiseen kokonaissuunnitteluun, jopa tarjousten ja tilausten hoitamiseen asti.
  • Kauttamme saatte myös valaistussuunnittelun.
  • Ammattilainen kannattaa ottaa mukaan aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa!

Valmennukset ja alustukset

with Ei kommentteja

Valmennukset ja alustukset

heratys

Näyttävätkö yrityksesi tilat sellaisilta kuin haluat?

Tarvitsisiko joku asiakasryhmäsi lisää tietoa tilojen merkityksestä?

Emme aina ymmärrä tai muista, miten keskeinen tekijä yrityksen tilojen ulkoasu on liiketoiminnan menestyksen kannalta. Tilat kuluvat ja vanhenevat huomaamattamme. Joskus on hyvä ihan pysähtyä tilaratkaisujen mahdollisuuksien äärelle – vaikka ihan porukalla!

Monen yrityksen kohdalla myös asiakaskunnassa on yrityksiä, joita olisi hyvä herätellä huomaamaan yrityksensä tilojen kehittämismahdollisuudet. Haluaisitko tarjota asiakkaillesi uusia ajatuksia ja menestyksen eväitä?

Rakennamme aiheesta valmennuskokonaisuuden asiakkaan toiveiden mukaisesti. Valmiina on aihiot puolen tunnin herätepuheista muutaman illan valmennuskokonaisuuksiin.

Teemme mielellämme ehdotuksen juuri sinun yrityksesi tilanteeseen tai tilaisuuteen!

Tila-analyysit

with Ei kommentteja

Tila-analyysit

tilojen-tila-2

Jos ette oikein tiedä, pitäisikö tilojenne suhteen tehdä jotain, voitte pyytää meidät tekemään tiloistanne kevyen edullisen tila-analyysin. Annamme arvion tilojen toimivuudesta, niiden brandin mukaisuudesta, arvojen näkymisestä ja tilojen yleisestä viihtyvyydestä. Analyysiin kuuluu myös henkilökunnalle tehty sähköinen kysely.

Joskus on hyvä tehdä kuitenkin oikein tutkimus myös asiakkaiden mielipiteistä ja asiakstyytyväisyydestä. Olemme kehittäneet yhteistyökumppanimme kanssa erityisesti pk-yrityksille sopivan asiakastyytyväisyystutkimuksen, jolla selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä yleisesti ja erityisesti asiakkaidenne mielipidettä tiloistanne ja niiden merkityksestä asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta liiketoiminnan menestymiseen

Analyysin tai asiakastutkimuksen jälkeen teidän on helppo nähdä tilojenne mahdollinen kehittämitarve.

Tukevatko yrityksenne tilat yritystoiminnan menestymistä?

with Ei kommentteja

Tukevatko yrityksenne tilat yritystoiminnan menestymistä?

Yrityksen tilojen suunnittelu | Meena K.Yrityksen tilat ovat hyvin konkreettinen ja merkittävä tekijä yrityskuvan muodostumisessa. Monella alalla tilat ovat kiinteä osa koko palveluprosessia. Pienelläkin tilojen kohentamisella saadaan ihmeitä aikaan.

Tilaratkaisuillaan yritys palvelee paitsi asiakkaitaan myös luo henkilökunnalleen mahdollisimman hyvät puitteet tehokkaaseen työskentelyyn. Työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden näkökulmat ovatkin tulleet entistä merkittävämmiksi yritysten tiloja kehitettäessä.

Toimitilojen kehittämisen pitää lähteä aina liiketoiminnan perusasioista, liikeideasta, arvoista, strategiasta ja tavoitteista!

Meillä on pitkä kokemus markkinoinnin ja brandin rakentamisen eri toiminnoista. "Poikkitieteellinen" osaaminen ja yritystoiminnan kokemus ovatkin suuri vahvuutemme yritysten tiloja kehitettäessä.

 

Suunnittelun periaatteet

with Ei kommentteja

Suunnittelun periaatteetSuunnittelussamme periaatteina ovat tunnetut 6 E:tä.

Ne sopivat hyvin myös tila- ja sisustussuunnittelun ohjeeksi.

 

Ergonomia (toimivuus, turvallisuus)

Estetiikka (kauneus, harmonia, viihtyvyys)

Ekologia (elinkaari-ajattelu, luonnonmukaisuus, kierrätettävyys, hävitettävyys)

Ekonomia (taloudellisuus, esim. vanhan korjaus)

Etiikka (arvomaailma)

Erilaisuus (asiakkaan ainutlaatuisuutta tukeva)

Tervetuloa Meena K:n sivuille!

with Ei kommentteja

Meena K. tarjoaa tilojen suunnitteluun liittyviä monipuolisia palveluja sekä yrityksille että yksityishenkilöille.

  • Yritysten kohdalla Meena K:n missiona on auttaa yrityksiä menestymään entistä paremmin kiinnittämällä huomiota tilojensa ulkonäköön. Tilat ja niiden sisustus rakentavat yrityskuvaa hyvin konkreettisesti  – niin asiakkaiden kuin henkilökunnan suhteen.
  • Kotien osalta haluamme auttaa teitä sisustamaan haaveittenne kodin tai kakkoskodin, paikan jossa te kaikki viihdytte ja voitte hyvin.

Nyt on monestakin syystä mitä parhain aika uudistaa tiloja. Ekologisen ajattelun lisääntyessä ymmärretään entistä paremmin, että hienoja interiöörejä voidaan rakentaa myös edullisesti – tarvitaan vain ideoita!

Suunnittelun periaatteet »

1 6 7 8 9