Menestyvän yrityksen tilat

with Ei kommentteja
Väreillä on iso merkitys sisustuksessa. Voisiko teidän aulassanne olla näin pirteä sohva?
Keltainen väri esimerkiksi nostaa mielialaa.

Yrityksen menestyminen lähtee tietysti hyvästä ja ajankohtaisesta liikeideasta ja sitä tukevista arvoista, onnistuneesta strategiasta, oikeasta ajoituksesta, osaavista ja innokkaista henkilöistä, onnen potkuista jne. Paljon yritysten kanssa työskennelleenä uskallan väittää, että myös yrityksen tilat ja niiden sisustus on yksi keskeinen tekijä menestyksen rakentamisessa.

Tilat ovat nykyisessä usein hyvinkin sähköisessä maailmassa lähes ainoita yrityksen konkreettisia, käsin kosketeltavia, silmin nähtäviä asioita. Tilojen ja niiden sisustuksen pitää tuoda näkyväksi yrityksen keskeisiä asioita, esimerkiksi arvoja ja strategisia valintoja. Jo sisääntuloaulan pitää luoda oikea kuva yrityksestä. Aina ei ole ihan itsestään selvää, miten arvoja ja strategioita ”jalkautetaan” myös tiloihin ja sisustukseen. Loppujen lopuksi se ei kuitenkaan ole vaikeata, jos arvot ja strategiat ovat selvät.

 

Oranssi on energinen väri, joka lisää niin fyysistä kuin emotionaalistakin hyvinvointia.

Sisustuksen pitää tukea myös valittuja toimintatapoja. Jos toimintatapoihin tehdään oleellisia muutoksia, kannattaa myös sisustukseen tehdä muutosta tukevia asioita. Tilojen ja sisustuksen tulee vastata työn asettamiin vaatimuksiin, erilaiset työt vaativat erilasia olosuhteita. Sisustuksia uudistettaessa pitää henkilöstön olla keskeisesti mukana, jotta saadaan työskentelyä tukeva ympäristö. Jos tilamuutokset ovat suuria, tarvitaan yleensä konsultointia, miten uudenlaisissa tiloissa toimitaan jne.

Neuvotteluhuoneen voi kalustaa hyvinkin omaperäisesti ja erilaisia tyylejä ja kalusteita sekoittaen.

Tilat ja sisustus ovat tärkeässä roolissa niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin suuntaan. Siksi niiden merkitys on hyvin suuri.

Nyt kun jo puhutaan talouselämän kääntymisestä positiiviseen suuntaan, on oikea aika varmistaa, että yrityksen tilat ovat siinä moodissa, että ne antavat hyvän pohjan yrityksen menestykselle! Jos kaipaat apua, ota yhteyttä!

Oheiset kuvat ovat Stockholm Furniture Fairistä viime helmikuulta.

Tanskalaisen suunnittelijan, Christine Rudolphin näkemys tulevaisuuden neuvotteluhuoneesta.
Tässä neuvottelutilassa tuolit ovat samalla akustisia elementtejä.
Akustiikkaratkaisut ovat monilla työpaikoilla hyvin akuutteja, tässä akustiikkataivasta.
Viherkasvit ja kasviseinät yleistyvät yrityksissä. Ne ovat komeita katsella ja ennen kaikkea kasvit puhdistavat ilmaa ja tuovat sitä kautta terveellisyyttä